In memoriam

                 Cor Snijders

                 25 – 5 – 1934    –    27 – 04 – 2022

 

Opnieuw moeten we melding maken van het overlijden van een (oud-)lid van JD’s Big Band en van Jubal. Kort na de oorlog, op 1 januari 1946, werd Cor lid van Jong Jubal, als tamboer. Hij heeft later de glorietijd van Jubal meegemaakt en gezien dat die Dordtse muziekvereniging uitgroeide tot een korps met wel 200 leden. Hij heeft het optreden meegemaakt in het Olympisch stadion en de pijpersdagen

alom in den lande, maar ook de revue avonden in Kunstmin, die een groot succes waren en avond na avond uitverkocht bleken. In die tijd was er ook een amusementsorkest genaamd de Pinguïns, waarin voornamelijk Juballers speelden. Cor bespeelde in dit orkest de stringbas, zoals hij later bij de Big Band zou doen.

Hij heeft ook ervaren dat eind jaren vijftig de fluit als instrument niet meer aantrekkelijk werd gevonden en het moeilijk werd om nog jongens te vinden die dit instrument op straat wilden bespelen. Toen werd in 1962 besloten om het korps om te vormen tot een op Amerikaanse leest geschoeide showband. Maar daarvoor moest wel een heel nieuw trompetinstrumentarium worden aangeschaft van de firma Getzen, met hulp van de in Amerika wonende oud-Juballer Wim Schouten.

Vanaf dat moment stapte Cor over en ging basbariton spelen en heeft dat gedaan tot het moment dat de eisen die het korps stelde aan repetitietijd en optredens ook voor Cor te zwaar werden. Gelukkig werd in 1986 JD’s Big Band opgericht. Niet lang na de oprichting meldde Cor zich aan als lid, per 1 januari 1989. Vanaf dat moment was de stringbas een vast en gewaardeerd instrument bij onze band.

Cor genoot van het beroeren van de dikke snaren en heeft dat volgehouden tot hij in 2020 liet weten dat het toch allemaal wel te zwaar werd. Maar hij wilde lid blijven van onze Big Band. Daartoe werden zelfs de statuten aangepast, na goedkeuring van de ledenvergadering. Zo werd Cor officieel ons eerste rustend lid.

 

Helaas heeft dit niet lang mogen duren. Relatief kort na zijn vertrek bij onze Big Band kreeg Cor klachten. Als hij op grond hiervan onderzoeken ondergaat, blijkt dat hij longkanker heeft in een zodanig stadium dat hier niets meer aan te doen is. In Cor verliest de vereniging een sympathiek mens en een trouw en enthousiast lid. Wij wensen zijn vrouw Ton en de verdere familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.