Helaas moet op deze pagina opnieuw melding worden gemaakt van het overlijden van een oud-lid van JD’s Big Band. Wij ontvingen namelijk het bericht dat Cees niet langer onder ons is. Cees heeft de leeftijd bereikt van ruim 86 jaar. Cees is ook oud-lid van Jubal en ik heb hem leren kennen toen ikzelf lid was van Jong Jubal. Toen werd al het oud papier gespaard om financiën te genereren voor Jubal. Ik woonde toen in Papendrecht en spaarde het oud papier op in het schuurtje achter ons huis. Een seintje naar de club en toen kwamen Piet Loeve en Cees van Eijk met een kruiwagen met het pontje naar Papendrecht en lopend naar ons huis om met een volle kruiwagen de weg terug te beginnen. Cees heeft heel lang met Piet Loeve samengewerkt. Piet is ook langere tijd lid geweest van JD’s Big Band, vanaf de oprichting in 1986.

.

In 1998 volgde Cees dat goede voorbeeld en ging bij onze band trombone spelen. Dat heeft hij ruim twintig jaar volgehouden tot hij in de Coronatijd van 2020 aangaf zijn lidmaatschap op te zeggen. In die twintig jaar heeft Cees geruime tijd niet kunnen spelen door lichamelijke problemen. Toen die voorbij waren, kwam hij naar de repetitie en meldde dat hij het niet meer zag zitten om met name bij optredens nog mee te spelen. Er is toen op hem ingepraat dat hij gewoon moest blijven komen en zijn hobby zo lang mogelijk moest blijven uitoefenen en dat hij zelf maar moest besluiten of hij al dan niet bij een optreden aanwezig zou zijn. Gelukkig ging Cees daarmee akkoord en zo heeft hij nog vele jaren zijn hobby kunnen uitoefenen.

Cees was een rustige, niet opvallende figuur, waar niet veel over te melden valt.  Maar hem hier niet noemen zou geen recht doen aan zijn inzet voor onze vereniging. Cees was namelijk een trouw lid, die als het mogelijk was aanwezig was bij repetities en optredens. Was hij er niet dan wist je dat er iets met hem aan de hand was. Juist die trouw aan de club rechtvaardigt de aandacht die in dit memoriam aan hem wordt besteed. Een verenigingsman is ons ontvallen, waar we met goede herinneringen aan zullen terugdenken. We wensen zijn vrouw en allen die hem missen veel sterkte toe.