Toen in oktober 1986 een aantal oud leden van Jubal tot de oprichting van een Big Band overgingen, hadden zij voor ogen dat een aantal oud Juballers die muziek maken als hobby hadden, dat nog een poosje langer zouden kunnen blijven doen. En dat op ontspannen wijze met een vriendengroep. Cees Bogert, één van de oprichters, was bereid om de muzikale leiding op zich te nemen. Dat bleek een uitdagende taak te zijn, want het instrumentarium van een Big Band omvat meer dan  alleen trompetten. En de leden die zich voor de band in oprichting aanmelden hadden nooit een ander instrument gespeeld. Dus moesten meerderen leren om te spelen op vreemde instrumenten als de trombone en de saxofoon. Dat viel helemaal niet mee. In eerste instantie was muziek aangeschaft met nummers van onder andere Glenn Miller, maar al snel bleek dat veel te hoog gegrepen te zijn, waarna er nummers uit de easy jazz serie voor in de plaats kwamen. Toch bleef het in die tijd billen knijpen als er een “moeilijke” passage of een solo aankwam, zou die deze keer wel goed gespeeld worden?

Toen Cees na 25 jaar voor de band te hebben gestaan aangaf, dat hij zijn taak graag wilde overdragen, was Jan Slager bereid die over te nemen. Jan had bij Jubal al ervaring met directie opgedaan, onder andere bij het Alumni Corps dat bij het honderdjarig bestaan van Jubal korte tijd heeft bestaan. En zo kreeg Jan tijdens de oudejaarsrepetitie van 30 december 2011, waarin Cees voor de laatste keer de band dirigeerde de baton in handen. Cees heeft de Big Band de grondbeginselen bijgebracht en de leden de juiste noten laten spelen van de nummers. Jan heeft in de jaren daarna de leden bijgebracht dat muziek maken meer is dan alleen de juiste noten. Hij leerde de leden dat de muziek mooier wordt als niet alles even hard wordt gespeeld en dat de tekens boven de noten in de muziek er niet voor niets staan. 

Kortom door Jan werd de gebrachte muziek steeds meer herkenbaarder als Big Band muziek. Hij daagde de band uit door muziek op de lessenaars te zetten die net iets moeilijker was dan het normale repertoire, om zo de band verder te brengen. Jan laat nu een Big Band achter die een goed stuk muziek kan brengen. Een goede basis voor de nieuwe dirigent Daan Roosenbrand om op verder te borduren en de band nog een stapje hoger te brengen wat muzikale prestaties betreft.

En Jan laten we natuurlijk zo niet stoppen. Op koningsdag 2024 heeft hij voor het laatst als muzikaal leider voor de Big Band gestaan. Na afloop van dat optreden werd de leden verzocht naar de koffiekamer in het Stadhuis te komen. Hier bedankte voorzitter Ruud Saly Jan voor zijn jarenlange inzet voor de band en meldde dat het bestuur had besloten om uit erkentelijkheid voor die inzet Jan te benoemen tot erelid van onze vereniging. Daarvoor kreeg Jan de gouden speld uitgereikt en de daarbij behorende oorkonde, terwijl aan Jans’ vrouw  Herma een bos bloemen werd overhandigd.

 

De tekst op de oorkonde luidt:

Uit erkentelijkheid voor de grote waarde die zijn inzet heeft gehad voor JD’s Big Band in de ruim 12 jaar dat hij muzikaal leider is geweest, heeft het bestuur besloten om het erelidmaatschap in goud te verlenen aan:

                               Jan Slager

De gouden speld behorend bij dit erelidmaatschap is op zaterdag 27 april 2024 uitgereikt.       

Dit is de hoogste onderscheiding die binnen onze vereniging mogelijk is en is alleen eerder verleend aan Jans’ voorganger Cees Bogert. Jan start binnenkort een zeilreis van enkele maanden, samen met zijn vrouw en we wensen hem een behouden vaart.