Datum/Tijd
22-12-2018
13:00-16:00

Locatie
Winkelcentrum Loosduinen
Loosduinse Hoofdstraat
2552 AC Den Haag


Kerstoptreden in Loosduinen is definitief. Ook het Jubal Xmas Ensemble treedt daar op. Om die reden zullen beide groepen samen per bus de reis maken. Voor zover nu bekend vertrekt de bus om 11:00 uur. Het optreden loopt door de middag heen tussen 13:00 en 16:00 uur.