Datum/Tijd
21-09-2019
12:00-17:00

Locatie
Centrum Vlaardingen
Centrum
Vlaardingen


Optreden in het centrum van Vlaardingen ter gelegenheid vanhet 90-jarig bestaan van de bevriende vereniging die in de pijpertijd als De Pijpers Vlaardingen door het leven ging en in de drumcorpstijd als Avalance bekend stond. Uit deze band is voortgekomen de stageband Avalance, waarin ook Hans en Tineke Buitendijk hun partijtje meeblazen. Wie verder aan dit programma meewerken is op dit moment nog niet bekend. Wel dat het programma in haar geheel in de middaguren zal plaatsvinden.