Het heeft lange tijd geduurd na de vorige clubavond voordat deze clubavond kon worden georganiseerd. Twee jaar lang heeft Corona in de agenda bepaald wat wel en niet mogelijk was. Een clubavond organiseren hoorde bij de zaken die niet konden doorgaan. Ook voor dit najaar was het nog lastig om deze te organiseren, niet door Corona, maar omdat er bijna geen datum te vinden was waarop wij op zaterdag van het gebouw gebruik konden maken. Uiteindelijk waren er twee data beschikbaar, waarvan 3 december uiteindelijk is uitgekozen. Zo rond een uur of zes kwamen de eerste leden het gebouw binnen en werden verrast met een glaasje bubbels.  Midden in de zaal stond een lange tafel klaar, feestelijk gedekt voor zo’n dertig personen, zodat duidelijk was wat hier ging gebeuren. Helaas zijn er op deze avond geen foto’s gemaakt, zodat er geen beeld is van alles wat deze avond gebeurde en dit met bijna alleen tekst moet worden duidelijk gemaakt.

Nadat Wim Naaktgeboren iedereen had verwelkomd, werd begonnen met de eerste gang: een heerlijke, zachte mosterdsoep. Die ging er goed in bij iedereen.

.

Hierna werd iedereen verzocht naar het Big Bandlokaal te gaan voor het eerste deel van de presentatie. Hiervoor was Govert van der Kolm uitgenodigd. Govert is zelf zeer actief als musicus, toetsenist, bigbandman, koorleider en organisator van het Bachfestival.  Hij liet ons zien en horen wat de invloed van de muziek en de componist Bach op de huidige muziek is. Dat deed hij door met een redelijke snelheid door de muziekwereld heen te gaan en zijn woorden steeds te onderstrepen met muzikaal voorbeeld. Hij gebruikte korte fragmenten met beeld, zodat de vaart erin bleef en Govert toch kon duidelijk maken hoe groot de invloed van Bach op de verschillende muziekstijlen was.

De presentatie was in twee delen geknipt en na het eerste  deel namen de aanwezigen hun plaats weer in  in de grote zaal. De tweede gang bestond uit verschillende stamppotten met lekker vlees daarbij. Ook dit deel van de maaltijd smaakte uitstekend.

.

Hierna volgde het tweede deel van de presentatie door Govert. Hij had zelfs voorbeelden gevonden waarbij Big Bands muziek van Bach speelden. Het mooiste vond ik zelf het filmpje waarbij twee dansers op een uitvergroot toetsenbord al dansen een stuk muziek van Bach lieten horen en zien. Virtuoos!

Teruggekeerd in de zaal stond daar het toetje ons al op te wachten, een glas met fruit. Ook dat werd met smaak geconsumeerd. Het is de laatste jaren gebruikelijk om jubilarissen tijdens de clubavond voor het voetlicht te halen. Hierdoor was het de beurt aan voorzitter Ruud om deze te benoemen. Door de uitgestelde clubavond waren er deze keer nogal wat jubilarissen. Voor 12½ jaar lidmaatschap kregen de volgende leden een oorkonde en bloemen: Oscar van de Ven en Jan-Pieter van Berchum en Gert-Jan Flach. Al vijfentwintig jaar betrokken bij onze Big Band zijn Hans Buitendijk, Gert van Bemmel en Wim Naaktgeboren en ook zij kregen een oorkonde waarop dit feit stond vermeld en de zilveren verenigingsspeld.

Toen richtte de Voorzitter het woord tot Jan Slager en haalde aan dat Jan sinds 2011 muzikaal leider is van onze Big Band en in die periode de band zeker tot een hoger spelniveau heeft gebracht. Daarbij, zo zei Ruud, heeft het bestuur oog voor wat dit van Jan heeft gevergd aan vrije tijd en inzet. Om de erkentelijkheid hiervoor tot uitdrukking te brengen heeft bestuur besloten om Jan te benoemen tot Lid van Verdienste. Een geste die Jan zeer kon waarderen. Vermeld moet nog worden dat twee jubilarissen deze vond niet aanwezig waren en nog later de oorkonde zullen ontvangen, Ellen van der Werff (12½) en Gert Slager (25 jaar). Het officiële gedeelte van de clubavond was hiermee voorbij. Het was een gezellige clubavond, waarvoor de dank moet worden uitgesproken in de richting van degenen die deze hebben georganiseer, Roel van Kalkeren, Heike den Blaauwen en Wim Naaktgeboren.