Hedenochtend, maandag 26 april, op de dag voor Koningsdag is in de traditionele lintjesregen aan twee leden van onze Big Band de eer ten beurt gevallen om zo’n onderscheiding te mogen ontvangen.

Allereerst was het onze trompettist Gert van Bemmel die door de burgemeester op het podium werd gevraagd van de overigens lege schouwburg Kunstmin. Samen met zijn vrouw nam Gert plaats op de stoelen op het podium en hoorde aan hoe de burgemeester de onderbouwing voorlas voor de onderscheiding. Met name het vrijwilligerswerk op verschillende maatschappelijk vlakken werd genoemd, maar ook het mede oprichten van de vocal group Diff’rent Voices en het penningmeesterschap van JD’s Big Band kwamen voorbij, zijn inzet voor de Wilhelminakerk, als scriba en later als hulpkoster en natuurlijk zijn historische onderzoeken. Op grond hiervan heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagt Gert te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. De hierbij behorende versierselen mochten door Liesbeth bij Gert worden opgespeld, onder applaus van de burgemeester.

Een tweede trompettist werd eveneens gehuldigd, onze solist op de sopraantrompet Peter de Bruin. Bij ons nadrukkelijk aanwezig met zijn spel, maar ook op andere plekken laat hij zich horen. Dat is het vrijwilligerswerk waar Peter deze eer voor ten beurt viel. Hij speelde of speelt in kerkdiensten van voorheen de Morgensterkerk, nu de Ontmoetingskerk, in verpleeghuis De Sterrenlanden, bij hagenpreken of bij herdenkingen, zoals die in het hof bij de herdenkingen van de vrije Statenvergadering. Dit doet hij ook samen met het Dordts blazers collectief, waarover hij de leiding heeft. Zoals de burgemeester het samenvatte zo’n veertig jaar kon men genieten van zijn muzikaliteit die werd ingezet op velerlei gebied. Heleen viel de eer ten beurt om het lintje bij Peter op te spelden.

Niet ongenoemd mag blijven dat het in nog een huis waar één van onze leden woont feest was, namelijk bij onze drummer Peter Bezemer. Het was alleen deze keer niet Peter om wie het ging, maar om zijn vrouw Corrie. Ook haar vrijwilligerswerk was de aanleiding om haar aan te dragen voor een onderscheiding. De hulp waarmee zij altijd klaarstond om die te bieden aan de hulpbehoevende medemens, het werk als vrijwilliger in het Refaja Ziekenhuis, zolang dat kon, haar inzet voor het jeugdwerk. Het zijn maar enkele aspecten die ertoe hebben bijgedragen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagt Corrie te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wij willen de gedecoreerden van harte feliciteren met de ontvangen onderscheiding.

Voor degenen die de uitreiking willen meemaken, er is een livestream opgenomen, die kan worden teruggekeken. Het totaal is behoorlijk lang, meer dan vijf uur, maar de bij de Big Band betrokken leden krijgen hun onderscheiding allemaal in het eerste uur.

De link voor de livestream is: https://youtu.be/S-18M1hpuRs