In Memoriam

                         Hans Vliegenthart

                  17-12-1938  –   5-11-2023

Ons bereikte het droeve bericht dat in de maand november ons lid van verdienste Hans Vliegenthart is overleden. Hans is vanaf de oprichting van onze Big Band in 1986 lid geweest en heeft al die jaren deel uitgemaakt van de sax sectie, spelend op de alt sax. Hans is van belang geweest voor onze vereniging. Zo heeft hij een aantal jaren deel uitgemaakt van het bestuur. Daarnaast heeft hij voor de nodige optredens gezorgd. Zo hebben we in het grijze verleden een aantal keren opgetreden voor de GEB Rotterdam, waar Hans werkzaam was. Nog veel vaker hebben we opgetreden bij het Vliegend Museum op Seppe Airport. Dat wat Hans z’n andere hobby, de zorg voor oude vliegtuigen.

Beeld van een optreden in de hangar van vliegveld Seppe in het jaar 2012.


Door ingrijpend lichamelijk ongemak heeft Hans een periode niet kunnen spelen, maar gelukkig heeft hij toen het weer wat beter met hem ging de saxofoon weer opgepakt en heeft nog een aantal jaren mee kunnen spelen. Zo’n tien jaar geleden heeft hij besloten om te stoppen met spelen. Voor alle inspanningen die Hans in zijn tijd als lid voor onze vereniging heeft gedaan, is hij met recht benoemd tot lid van verdienste.

Ondertussen is het ledenbestand al behoorlijk gewijzigd, maar wie Hans nog hebben meegemaakt, zullen hem kennen als een gedreven persoon, die veel voor onze vereniging heeft betekend.

Wij wensen zijn vrouw en allen die  hem zullen missen veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Rien Prins, 17 november 2023